STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50691 18011300/HSCBA-HCM 180002233/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẢI KHOA Màn hình chuyên dụng TFT dùng trong phẫu thuật nội soi

Còn hiệu lực

50692 18011301/HSCBA-HCM 180002234/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH Vớ nén y khoa

Còn hiệu lực

50693 18011299/HSCBA-HCM 180002235/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Chất làm khuôn răng

Còn hiệu lực

50694 18011292/HSCBA-HCM 180002236/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Miếng ngăn nước bọt bằng cao su

Còn hiệu lực

50695 18011293/HSCBA-HCM 180002237/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Dụng cụ sử dụng vật liệu MTA+

Còn hiệu lực

50696 18011243/HSCBA-HCM 180002238/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y TẾ ĐỊNH GIANG Giường bệnh nhân và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

50697 18011244/HSCBA-HCM 180002239/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y TẾ ĐỊNH GIANG Tủ dùng trong bệnh viện

Còn hiệu lực

50698 18011246/HSCBA-HCM 180002240/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y TẾ ĐỊNH GIANG Xe đẩy dùng cho bệnh viện và phụ kiện

Còn hiệu lực

50699 18000605/HSCBA-BĐ 180000006/PCBA-BĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI VIỆT NAM Túi chứa chất thải, phụ kiện máy truyền máu hoàn hồi

Còn hiệu lực

50700 18000607/HSCBA-BĐ 180000005/PCBA-BĐ

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT Dụng cụ khám và phẫu thuật sử dụng nhiều lần

Còn hiệu lực