STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50691 000.00.19.H26-210927-0025 210001707/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẠCH MAI DUNG DỊCH XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

50692 000.00.17.H07-210922-0001 210000008/PCBMB-BT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 98

Còn hiệu lực

50693 000.00.17.H07-210923-0001 210000009/PCBMB-BT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 233

Còn hiệu lực

50694 000.00.17.H07-210923-0002 210000010/PCBMB-BT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 329

Còn hiệu lực

50695 17003200/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100306ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Giá đỡ nội mạch làm thay đổi hướng dòng chảy

Còn hiệu lực

50696 000.00.19.H26-210918-0002 210001714/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ NGUYÊN LONG Bàn mổ đa năng

Còn hiệu lực

50697 000.00.19.H26-210920-0018 210001719/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO ABIPHA Xịt họng ZenBee

Còn hiệu lực

50698 000.00.04.G18-210928-0017 210213GPNK/BYT-TB-CT

BỆNH VIỆN CHỢ RẪY Máy tạo ô-xy

Còn hiệu lực

50699 000.00.04.G18-210927-0003 210212GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDISON VIỆT NAM Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

50700 000.00.04.G18-210917-0007 210211GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PSD Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực