STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50791 000.00.19.H26-211104-0005 210002039/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TCT BỘ TRANG PHỤC PHÒNG, CHỐNG DỊCH (Gồm 7 món: Mũ, áo liền quần bao giầy, khẩu trang, găng tay y tế và tấm che mặt)

Còn hiệu lực

50792 000.00.19.H26-211104-0004 210002040/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TCT BỘ TRANG PHỤC PHÒNG, CHỐNG DỊCH (Gồm 7 món: Mũ, áo liền quần bao giầy, khẩu trang, găng tay y tế và tấm che mặt)

Còn hiệu lực

50793 000.00.19.H26-211102-0013 210002045/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VŨ HƯNG Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực

50794 000.00.19.H26-211104-0003 210002041/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TCT TẤM CHE MẶT

Còn hiệu lực

50795 000.00.19.H26-211123-0001 210002047/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ECO3D Bộ quần áo bảo hộ liền thân

Còn hiệu lực

50796 000.00.19.H26-211104-0006 210002042/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TCT BỘ TRANG PHỤC PHÒNG, CHỐNG DỊCH (Gồm 7 món: Mũ, áo liền quần bao giầy, khẩu trang, găng tay y tế và tấm che mặt)

Còn hiệu lực

50797 000.00.19.H26-211124-0005 210000723/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THẢO VẠN PHÚC

Còn hiệu lực

50798 000.00.16.H23-211126-0001 210000111/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ AZOFA XỊT MŨI

Còn hiệu lực

50799 000.00.04.G18-211203-00004 210004/BYT-TB-CT

Công ty TNHH Sơn Đòng Sản phẩm A_Test

Còn hiệu lực

50800 000.00.16.H05-211124-0003 210000109/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH LONG CHÂU BẮC NINH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực