STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50811 000.00.16.H05-210922-0004 210000083/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT BẢO HUY KHẨU TRANG Y TẾ BẢO HUY - BH98

Còn hiệu lực

50812 000.00.19.H15-210918-0001 210000009/PCBMB-ĐL

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ-THIẾT BỊ Y TẾ BAN MÊ

Còn hiệu lực

50813 000.00.18.H20-210922-0003 210000006/PCBA-ĐT

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO Muối y tế DMC

Còn hiệu lực

50814 000.00.18.H20-210922-0004 210000007/PCBA-ĐT

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO Muối y tế DOMESCO

Còn hiệu lực

50815 000.00.16.H05-210920-0001 210000077/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HTP Que tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực

50816 000.00.16.H05-210918-0001 210000019/PCBMB-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 108

Còn hiệu lực

50817 000.00.16.H05-210920-0002 210000078/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HTP Ống môi trường vận chuyển mẫu virus

Còn hiệu lực

50818 000.00.17.H09-210825-0001 210000101/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE NƯỚC SÚC MIỆNG HỌNG ENTADIN

Còn hiệu lực

50819 000.00.17.H09-210920-0001 210000099/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ SEN VIỆT Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

50820 000.00.17.H09-210916-0001 210000098/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH NTI VINA Khẩu Trang Y Tế KF94 Anyguard

Còn hiệu lực