STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50821 000.00.17.H09-210913-0001 210000097/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG TAY HTC Găng tay phẫu thuật không bột, chưa tiệt trùng

Còn hiệu lực

50822 000.00.17.H09-210911-0001 210000096/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG TAY HTC Găng tay phẫu thuật có bột, chưa tiệt trùng

Còn hiệu lực

50823 000.00.19.H26-210907-0008 210001640/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ HOÀNG BẢO GĂNG TAY CAO SU Y TẾ HBGLOVE

Còn hiệu lực

50824 000.00.19.H26-210905-0002 210001639/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Chủng chuẩn vi sinh vật

Còn hiệu lực

50825 000.00.19.H26-210828-0007 210001638/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC SỰ SỐNG Bộ dụng cụ lấy mẫu

Còn hiệu lực

50826 000.00.17.H09-210913-0002 210000095/PCBA-BD

CHI NHÁNH 2 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỬU LONG Xịt Mũi Nước Biển Sâu

Còn hiệu lực

50827 000.00.16.H23-210922-0001 210000076/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VIỄN DƯƠNG Xịt họng AMBROTIS

Còn hiệu lực

50828 000.00.19.H29-210514-0006 210000185/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D

Còn hiệu lực

50829 000.00.19.H29-210915-0010 210000052/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIÊN ĐẾ Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

50830 000.00.19.H29-210830-0004 210000186/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHỞI KỲ SON

Còn hiệu lực