STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50861 000.00.18.H57-210920-0001 210000059/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC MẠNH TÝ 5 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

50862 000.00.19.H26-210917-0007 210000601/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NEW INN VIỆT NAM

Còn hiệu lực

50863 000.00.18.H57-210916-0004 210000060/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC THUẬN THẢO 5 - THUỘC CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THUẬN THẢO

Còn hiệu lực

50864 000.00.19.H26-210906-0016 210001713/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH Kit tách chiết acid nucleic virus APmag TM Viral NA

Còn hiệu lực

50865 000.00.18.H57-210916-0002 210000061/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC THUẬN THẢO 1 - THUỘC CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THUẬN THẢO

Còn hiệu lực

50866 000.00.19.H26-210914-0019 210001711/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC HÀ Giầy phẫu thuật/ Giầy chống dịch/ Giầy phòng hộ

Còn hiệu lực

50867 000.00.18.H57-210915-0012 210000041/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC THUẬN THẢO 9 - THUỘC CTY TNHH DƯỢC PHẨM THUẬN THẢO

Còn hiệu lực

50868 000.00.19.H26-210914-0021 210001712/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC HÀ Mũ phẫu thuật/ Mũ chống dịch/ Mũ phòng hộ

Còn hiệu lực

50869 000.00.19.H26-210917-0003 210000602/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC VIỆT NAM

Còn hiệu lực

50870 000.00.19.H26-210920-0005 210001715/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TEKMAX Tem chỉ thị chiếu xạ túi máu

Còn hiệu lực