STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50871 19012354/HSCBA-HCM 190000625/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ Máy soi Tai, Mũi, Họng kỹ thuật số

Còn hiệu lực

50872 19012343/HSCBA-HCM 190000627/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN Gói chăm sóc hậu sản cho mẹ, vô trùng

Còn hiệu lực

50873 19000527/HSCBMB-NA 190000004/PCBMB-NA

CÔNG TY CP VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ- CÔNG NGHIỆP VINMED

Còn hiệu lực

50874 19009224/HSCBMB-HCM 190000065/PCBMB-HCM

CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÌNH PHONG

Còn hiệu lực

50875 19009225/HSCBMB-HCM 190000064/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU MQ

Còn hiệu lực

50876 19009223/HSCBMB-HCM 190000063/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THẾ GIỚI THƯƠNG MẠI THIÊN PHÚC

Còn hiệu lực

50877 19000006/HSCBMB-VL 190000002/PCBMB-VL

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VĨNH LONG

Còn hiệu lực

50878 19013219/HSCBA-HN 190000691/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCOMTECH Ống nghiệm lấy máu chân không

Còn hiệu lực

50879 19012040/HSCBMB-HN 190000137/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TRANG THIẾT BỊ ĐẠI DƯƠNG

Còn hiệu lực

50880 19013216/HSCBA-HN 190000692/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Máy đo khúc xạ hai mắt

Còn hiệu lực