STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50881 000.00.19.H26-210910-0028 210001616/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM Camera dùng cho kính hiển vi phẫu thuật

Còn hiệu lực

50882 000.00.19.H26-210910-0030 210001617/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM Đầu ghi chuyên dụng dùng trong y tế

Còn hiệu lực

50883 000.00.19.H26-210908-0030 210001618/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM Màn hình chuyên dụng

Còn hiệu lực

50884 000.00.19.H26-210910-0032 210001619/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM Máy in nhiệt dùng cho hệ thống máy C-Arm

Còn hiệu lực

50885 000.00.19.H26-210910-0034 210001620/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM Máy in nhiệt màu dùng cho hệ thống siêu âm

Còn hiệu lực

50886 000.00.19.H26-210908-0022 210001621/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM Giấy in kết quả siêu âm đen trắng

Còn hiệu lực

50887 000.00.19.H26-210908-0032 210001622/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM Giấy in kết quả siêu âm đen trắng

Còn hiệu lực

50888 000.00.19.H26-210908-0029 210001623/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM Máy in nhiệt đen trắng dùng cho hệ thống siêu âm

Còn hiệu lực

50889 000.00.19.H26-210913-0020 210001625/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG NGUYỄN Găng tay Y tế

Còn hiệu lực

50890 000.00.19.H26-210826-0027 210001626/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DAHAGO Dung dịch xịt họng

Còn hiệu lực