STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50891 19013181/HSCBA-HN 190000668/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y-NHA KHOA MINH PHƯƠNG Articulating Paper 120mm Blue (Giấy kiểm tra dấu cắn răng)

Còn hiệu lực

50892 19012024/HSCBMB-HN 190000123/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH MINH

Còn hiệu lực

50893 18011774/HSCBMB-HN 190000124/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DIAMED

Còn hiệu lực

50894 18006365/HSCBSX-HN 190000017/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DIAMED iCard ABO Rh Confirmation

Còn hiệu lực

50895 19012026/HSCBMB-HN 190000125/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y TẾ NMC

Còn hiệu lực

50896 19013188/HSCBA-HN 190000669/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ AN TÂM NATRI CLORID 0.9%

Còn hiệu lực

50897 19013199/HSCBA-HN 190000670/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VNHN HÀ NỘI VIỆT NAM Đệm Chống Loét

Còn hiệu lực

50898 19012015/HSCBMB-HN 190000126/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIETLIFE

Còn hiệu lực

50899 19013193/HSCBA-HN 190000672/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Máy chụp đáy mắt không nhỏ giãn

Còn hiệu lực

50900 19013192/HSCBA-HN 190000673/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH F LIFE VIỆT NAM Băng dính cuộn y tế

Còn hiệu lực