STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50891 000.00.19.H26-211122-0001 210002162/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINA VIỆT NAM Khẩu trang y tế 4 lớp SINA

Còn hiệu lực

50892 000.00.19.H26-211123-0006 210002163/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC Xịt họng Xuyên Tâm Liên OPC

Còn hiệu lực

50893 000.00.19.H26-211123-0003 210000134/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMEDTECH VIỆT NAM Máy oxy dòng cao

Còn hiệu lực

50894 000.00.19.H26-211111-0015 210002164/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Giường điện bệnh nhân

Còn hiệu lực

50895 000.00.19.H26-211109-0004 210002165/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Giường Sinh

Còn hiệu lực

50896 000.00.19.H26-211119-0003 210002166/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Ghế khám phụ khoa

Còn hiệu lực

50897 000.00.19.H26-211201-0012 210002167/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SEBANG VINA Khẩu trang y tế chống bụi JS

Còn hiệu lực

50898 000.00.19.H26-211208-0032 210000135/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN T-H MINH MINH Bộ đồ sạch dùng cho trẻ sơ sinh

Còn hiệu lực

50899 000.00.19.H26-211209-0048 210000751/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ WORDCOM

Còn hiệu lực

50900 000.00.19.H26-211105-0008 210002168/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO THÁI MINH Dung dịch xịt mũi XOANG BÁCH PHỤC

Còn hiệu lực