STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50911 000.00.22.H44-210927-0003 210000005/PCBMB-PT

CÔNG TY CPTM DƯỢC PHẨM SƠN HẢI

Còn hiệu lực

50912 000.00.19.H29-210905-0002 210000196/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ KAP

Còn hiệu lực

50913 000.00.19.H29-210820-0006 210000700/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VAVIM Cóng đo phản ứng máy phân tích sinh hóa tự động

Còn hiệu lực

50914 000.00.19.H29-210821-0002 210000701/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VAVIM Dung dịch pha loãng cho máy phân tích huyết học tự động

Còn hiệu lực

50915 000.00.19.H29-210616-0004 210000702/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC Hóa chất rửa dùng cho máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

50916 000.00.19.H29-210702-0005 210000192/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM

Còn hiệu lực

50917 000.00.19.H29-210702-0002 210000193/PCBMB-HCM

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

Còn hiệu lực

50918 000.00.19.H29-210730-0003 210000194/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH UNISON VIỆT NAM

Còn hiệu lực

50919 000.00.19.H29-210821-0005 210000703/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VAVIM Nhóm điện cực sử dụng cho máy phân tích điện giải

Còn hiệu lực

50920 000.00.19.H29-210824-0006 210000055/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ SINH HỌC DIAGNOSIS F Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên vi rút Parvo chó / dfu EASY TEST CPV

Còn hiệu lực