STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50931 000.00.18.H57-210915-0017 210000017/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC MẠNH TÝ 41 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

50932 000.00.18.H57-210917-0001 210000018/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI

Còn hiệu lực

50933 000.00.18.H57-210917-0002 210000019/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN MẮT

Còn hiệu lực

50934 000.00.18.H57-210916-0003 210000020/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC THUẬN THẢO 10 - THUỘC CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THUẬN THẢO

Còn hiệu lực

50935 000.00.18.H57-210916-0005 210000021/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC THUẬN THẢO 2 - THUỘC CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THUẬN THẢO

Còn hiệu lực

50936 000.00.18.H57-210917-0003 210000022/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC THUẬN THẢO 6 - THUỘC CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THUẬN THẢO

Còn hiệu lực

50937 000.00.18.H57-210918-0002 210000023/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC MẠNH TÝ 27 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

50938 000.00.18.H57-210918-0003 210000024/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC MẠNH TÝ 4 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

50939 000.00.18.H57-210918-0004 210000025/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC MẠNH TÝ 6 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

50940 000.00.18.H57-210918-0005 210000026/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC MẠNH TÝ 21 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực