STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50941 000.00.19.H26-210922-0012 210001669/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y SINH ĐẠI XUÂN Máy tách chiết acid nucleic tự động ZiXpress

Còn hiệu lực

50942 000.00.17.H54-210920-0001 210000008/PCBMB-TB

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH

Còn hiệu lực

50943 000.00.04.G18-210910-0009 210205GPNK/BYT-TB-CT

TORIYAMA KAORU kính áp tròng (loại cận thị)

Còn hiệu lực

50944 000.00.04.G18-201217-0008 2100314ĐKLH/BYT-TB-CT

VIỆN ĐIỆN TỬ/VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ Máy vật lý trị liệu

Còn hiệu lực

50945 000.00.19.H26-210921-0007 210000584/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á

Còn hiệu lực

50946 000.00.19.H29-210305-0006 210000686/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TMDV AN KHANG PHÁT TRÒNG KÍNH BẰNG NHỰA (CẬN, VIỄN LOẠN)

Còn hiệu lực

50947 000.00.19.H29-210901-0004 210000687/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC MBS Máy chiết tách acid nucleic tự động

Còn hiệu lực

50948 000.00.19.H29-210901-0005 210000688/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC MBS Máy chiết tách acid nucleic tự động

Còn hiệu lực

50949 000.00.19.H29-210911-0003 210000689/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂN LONG Ống môi trường vận chuyển vi rút

Còn hiệu lực

50950 000.00.19.H29-210911-0004 210000690/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂN LONG Que lấy mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực