STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50951 000.00.19.H29-210825-0007 210000691/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

50952 000.00.19.H29-210908-0001 210000692/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT GLOVE Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

50953 000.00.19.H29-210908-0002 210000693/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT GLOVE Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

50954 000.00.03.H42-210922-0002 210000006/PCBA-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Bông tẩm cồn

Còn hiệu lực

50955 000.00.10.H37-210921-0001 210000005/PCBMB-LS

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 262

Còn hiệu lực

50956 000.00.16.H02-210917-0001 210000014/PCBA-BG

CÔNG TY CỔ PHẦN SHBCARE VIỆT NAM Bộ tăm bông thu thập mẫu vật

Còn hiệu lực

50957 19000523/HSCBMB-NA 210000010/PCBMB-NA

CỬA HÀNG VẬT TƯ Y TẾ BÌNH AN

Còn hiệu lực

50958 000.00.19.H26-210915-0004 210000573/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KIMIKO

Còn hiệu lực

50959 000.00.19.H26-210913-0004 210000574/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM KHÁNH VÂN

Còn hiệu lực

50960 000.00.19.H26-210916-0004 210000575/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH HN VIỆT SƠN

Còn hiệu lực