STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
501 000.00.19.H29-230105-0004 230000061/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ Miếng dán trong khoang miệng

Còn hiệu lực

502 000.00.19.H29-230103-0004 230000060/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ IPS Dung dịch phun khử khuẩn bề mặt thiết bị y tế InnO

Còn hiệu lực

503 000.00.19.H29-230103-0003 230000059/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ IPS Dung dịch phun khử khuẩn bề mặt thiết bị y tế InnO

Còn hiệu lực

504 000.00.19.H29-230104-0008 230000058/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT VIỆT LIÊN Máy siêu âm xách tay

Còn hiệu lực

505 000.00.19.H29-230104-0012 230000057/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT VIỆT LIÊN Máy siêu âm

Còn hiệu lực

506 000.00.19.H29-230104-0013 230000056/PCBB-HCM

CÔNG TY CP SXKD SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN Y TẾ VIỆT MỸ Trang thiết bị y tế chẩn đoán nhanh phát hiện kháng nguyên PSA trong huyết tương hoặc huyết thanh

Còn hiệu lực

507 000.00.19.H29-230104-0018 230000055/PCBB-HCM

CÔNG TY CP SXKD SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN Y TẾ VIỆT MỸ Trang thiết bị y tế chẩn đoán nhanh định tính phát hiện kí sinh trùng sốt rét P.f/P.v trong máu toàn phần

Còn hiệu lực

508 000.00.04.G18-230108-0002 230000026/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng T3, T3 tự do, T4, T4 tự do, Theophylline, đánh giá T-Uptake

Còn hiệu lực

509 000.00.04.G18-230108-0001 230000025/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng testosterone toàn phần

Còn hiệu lực

510 000.00.04.G18-230104-0006 2300104GPNK/BYT-TB-CT

LÊ DŨNG Hệ thống hỗ trợ thất trái và phụ kiện

Còn hiệu lực