STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
51041 000.00.19.H26-210623-0011 210000227/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SH

Còn hiệu lực

51042 000.00.19.H26-210528-0005 210000228/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI

Còn hiệu lực

51043 000.00.19.H26-210628-0001 210000893/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THỊNH LONG Khẩu trang Y Tế (Medical Masks)

Còn hiệu lực

51044 000.00.19.H26-210624-0007 210000894/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ Y TẾ HASAKY Đèn khám bệnh di động

Còn hiệu lực

51045 000.00.19.H26-210627-0001 210000895/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VIỆT PHÁT Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực

51046 000.00.19.H26-210628-0012 210000896/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SMILE DESIGN VIỆT NAM Khay chỉnh nha trong suốt

Còn hiệu lực

51047 000.00.19.H26-210629-0003 210000047/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ Y TẾ MEDDA Nồi hấp tiệt trùng

Còn hiệu lực

51048 000.00.19.H26-210629-0005 210000229/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ Y TẾ MEDDA

Còn hiệu lực

51049 000.00.16.H05-210629-0001 210000006/PCBMB-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Còn hiệu lực

51050 000.00.04.G18-210413-0001 210000023/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT-MED VIỆT NAM

Còn hiệu lực