STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
51061 000.00.19.H26-210706-0007 210000934/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT BIOLAB Tăm bông lấy mẫu

Còn hiệu lực

51062 000.00.19.H26-210626-0006 210000244/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DHK VIỆT NAM

Còn hiệu lực

51063 000.00.19.H26-210701-0015 210000245/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VHS

Còn hiệu lực

51064 000.00.19.H29-210624-0007 210000486/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KOTINOCHI Găng tay y tế Latex không bột

Còn hiệu lực

51065 000.00.18.H24-210608-0001 210000005/PCBMB-HP

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ NGUYỄN HỮU

Còn hiệu lực

51066 000.00.19.H26-210625-0005 210000241/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TRƯỜNG AN

Còn hiệu lực

51067 000.00.19.H26-210628-0014 210000922/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BIOPHAR GẠC RĂNG MIỆNG

Còn hiệu lực

51068 000.00.19.H26-210629-0011 210000923/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM THANH MỘC HƯƠNG Xoa bóp Thanh Mộc Hương

Còn hiệu lực

51069 000.00.19.H26-210625-0015 210000242/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT ĐÔNG

Còn hiệu lực

51070 000.00.19.H26-210625-0006 210000924/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG Máy chiếu thử thị lực

Còn hiệu lực