STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
51101 000.00.17.H09-210616-0009 210000046/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU NGỌC THẠCH kẹp rốn

Còn hiệu lực

51102 000.00.17.H09-210623-0001 210000047/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU NGỌC THẠCH Bộ dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

51103 000.00.17.H09-210623-0007 210000048/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU NGỌC THẠCH bộ dụng cụ thu thập máu cuống rốn

Còn hiệu lực

51104 000.00.17.H09-210620-0001 210000049/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH NTI VINA Khẩu trang y tế VN95 ( Medical mask VN95)

Còn hiệu lực

51105 000.00.17.H09-210620-0002 210000050/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH NTI VINA Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

51106 000.00.17.H09-210614-0001 210000051/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG VIỆT Găng tay y tế

Còn hiệu lực

51107 000.00.19.H26-210429-0002 210000212/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VINLAB

Còn hiệu lực

51108 000.00.19.H26-210608-0017 210000836/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Máy tập phục hồi chức năng chi dưới

Còn hiệu lực

51109 000.00.19.H26-210615-0016 210000837/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QMEDIC Dung dịch đệm ly giải dùng để tách chiết axit nucleic

Còn hiệu lực

51110 000.00.19.H26-210531-0001 210000838/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHA KHOA HOÀN CẦU Vật liệu chuẩn bị nướu răng

Còn hiệu lực