STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
51111 000.00.19.H26-210608-0017 210000836/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Máy tập phục hồi chức năng chi dưới

Còn hiệu lực

51112 000.00.19.H26-210615-0016 210000837/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QMEDIC Dung dịch đệm ly giải dùng để tách chiết axit nucleic

Còn hiệu lực

51113 000.00.19.H26-210531-0001 210000838/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHA KHOA HOÀN CẦU Vật liệu chuẩn bị nướu răng

Còn hiệu lực

51114 000.00.19.H26-210603-0017 210000839/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Que bông lấy mẫu

Còn hiệu lực

51115 000.00.19.H26-210603-0016 210000840/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Môi trường vận chuyển

Còn hiệu lực

51116 000.00.19.H26-210615-0019 210000841/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG Que lấy mẫu tỵ hầu, họng hầu

Còn hiệu lực

51117 000.00.19.H26-210615-0001 210000213/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TUẤN QUANG

Còn hiệu lực

51118 000.00.19.H26-210616-0007 210000044/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ ĐỨC MINH Bộ trang phục phòng dịch

Còn hiệu lực

51119 000.00.19.H26-210617-0005 210000214/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI HÀNG HÓA TOÀN CẦU DHP

Còn hiệu lực

51120 000.00.19.H26-210617-0006 210000842/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VTM Bộ đệm hơi chống loét

Còn hiệu lực