STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
51241 000.00.19.H26-211127-0001 210000734/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC PHƯƠNG CHÍNH

Còn hiệu lực

51242 000.00.12.H19-211206-0001 210000017/PCBSX-ĐN

CÔNG TY TNHH VIP MASK TÀI LỘC PHÁT Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

51243 000.00.12.H19-211203-0001 210000098/PCBMB-ĐN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC AN PHƯỚC

Còn hiệu lực

51244 000.00.17.H08-211201-0001 210000012/PCBA-BĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NANOMEDECINE CAO GIA Dung dịch xịt mũi họng

Còn hiệu lực

51245 000.00.16.H23-211202-0001 210000115/PCBA-HD

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SYNTECH- NHÀ MÁY HẢI DƯƠNG THẢO MỘC XÔNG MELA

Còn hiệu lực

51246 000.00.19.H26-211108-0006 210002050/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THỊNH LONG Khẩu trang Y Tế (Medical Masks)

Còn hiệu lực

51247 000.00.19.H26-211115-0006 210000127/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH VIHELM Thiết bị bảo vệ đường hô hấp cho người

Còn hiệu lực

51248 000.00.19.H26-211111-0012 210000726/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GBIO VIỆT NAM

Còn hiệu lực

51249 000.00.19.H26-210524-0015 210000702/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM

Còn hiệu lực

51250 000.00.19.H26-211019-0016 210002057/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT YB Thiết bị mở rộng khoang mũi Humetron Snoring, model 3585-301

Còn hiệu lực