STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
51261 000.00.31.H36-210910-0003 210000013/PCBMB-LĐ

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 521

Còn hiệu lực

51262 000.00.31.H36-210910-0002 210000014/PCBMB-LĐ

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 558

Còn hiệu lực

51263 000.00.31.H36-210910-0001 210000015/PCBMB-LĐ

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 625

Còn hiệu lực

51264 000.00.31.H36-210910-0005 210000016/PCBMB-LĐ

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 535

Còn hiệu lực

51265 000.00.17.H08-210917-0001 210000004/PCBMB-BĐ

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI BIDIPHAR

Còn hiệu lực

51266 000.00.17.H08-210831-0002 210000010/PCBA-BĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) Bột pha dung dịch dùng ngoài

Còn hiệu lực

51267 000.00.17.H08-210831-0001 210000009/PCBA-BĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) Natri clorid 0,9%

Còn hiệu lực

51268 000.00.16.H05-210914-0001 210000072/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM MERACINE Dung dịch xịt mũi đẳng trương SalineSea

Còn hiệu lực

51269 000.00.16.H05-210915-0004 210000073/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM MERACINE Dung dịch xịt mũi đẳng trương trẻ em SalineSea

Còn hiệu lực

51270 000.00.16.H05-210915-0001 210000074/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM MERACINE dung dịch xịt mũi ưu trương dưỡng ẩm salinesea

Còn hiệu lực