STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
51271 000.00.19.H26-211029-0017 210002036/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HEALTH VIỆT NAM BỘ TRANG PHỤC PHÒNG, CHỐNG DỊCH HEALTHVIE (HEALTHVIE PROTECTIVE SUIT)

Còn hiệu lực

51272 000.00.19.H26-211029-0018 210002037/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HEALTH VIỆT NAM BỘ TRANG PHỤC PHÒNG, CHỐNG DỊCH HEALTHVIE (HEALTHVIE PROTECTIVE SUIT)

Còn hiệu lực

51273 000.00.19.H26-211110-0005 210002044/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIFACA HEALTH XỊT MŨI

Còn hiệu lực

51274 000.00.19.H26-211029-0019 210002038/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HEALTH VIỆT NAM BỘ TRANG PHỤC PHÒNG, CHỐNG DỊCH HEALTHVIE (HEALTHVIE PROTECTIVE SUIT)

Còn hiệu lực

51275 000.00.19.H26-211104-0005 210002039/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TCT BỘ TRANG PHỤC PHÒNG, CHỐNG DỊCH (Gồm 7 món: Mũ, áo liền quần bao giầy, khẩu trang, găng tay y tế và tấm che mặt)

Còn hiệu lực

51276 000.00.19.H26-211104-0004 210002040/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TCT BỘ TRANG PHỤC PHÒNG, CHỐNG DỊCH (Gồm 7 món: Mũ, áo liền quần bao giầy, khẩu trang, găng tay y tế và tấm che mặt)

Còn hiệu lực

51277 000.00.19.H26-211102-0013 210002045/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VŨ HƯNG Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực

51278 000.00.19.H26-211104-0003 210002041/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TCT TẤM CHE MẶT

Còn hiệu lực

51279 000.00.19.H26-211123-0001 210002047/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ECO3D Bộ quần áo bảo hộ liền thân

Còn hiệu lực

51280 000.00.19.H26-211104-0006 210002042/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TCT BỘ TRANG PHỤC PHÒNG, CHỐNG DỊCH (Gồm 7 món: Mũ, áo liền quần bao giầy, khẩu trang, găng tay y tế và tấm che mặt)

Còn hiệu lực