STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
51301 000.00.19.H26-211029-0011 210000725/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG NGUYÊN

Còn hiệu lực

51302 000.00.19.H26-211201-0014 210002049/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VIMED Dung dịch vệ sinh mũi

Còn hiệu lực

51303 000.00.19.H26-211101-0003 210000125/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CELAMED VIỆT NAM Dung dịch khử khuẩn dụng cụ y tế, vật tư bệnh viện

Còn hiệu lực

51304 000.00.19.H26-211122-0002 210000126/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY LIÊN DOANH DLC USA Thiết bị y tế vật tư tiêu hao chưa tiệt trùng: Bơm kim tiêm, dây truyền dịch, đai nẹp, ống nghiệm nhựa, bàn chải chăm sóc răng miệng.

Còn hiệu lực

51305 000.00.19.H26-211029-0017 210002036/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HEALTH VIỆT NAM BỘ TRANG PHỤC PHÒNG, CHỐNG DỊCH HEALTHVIE (HEALTHVIE PROTECTIVE SUIT)

Còn hiệu lực

51306 000.00.19.H26-211029-0018 210002037/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HEALTH VIỆT NAM BỘ TRANG PHỤC PHÒNG, CHỐNG DỊCH HEALTHVIE (HEALTHVIE PROTECTIVE SUIT)

Còn hiệu lực

51307 000.00.19.H26-211110-0005 210002044/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIFACA HEALTH XỊT MŨI

Còn hiệu lực

51308 000.00.19.H26-211029-0019 210002038/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HEALTH VIỆT NAM BỘ TRANG PHỤC PHÒNG, CHỐNG DỊCH HEALTHVIE (HEALTHVIE PROTECTIVE SUIT)

Còn hiệu lực

51309 000.00.19.H26-211104-0005 210002039/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TCT BỘ TRANG PHỤC PHÒNG, CHỐNG DỊCH (Gồm 7 món: Mũ, áo liền quần bao giầy, khẩu trang, găng tay y tế và tấm che mặt)

Còn hiệu lực

51310 000.00.19.H26-211104-0004 210002040/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TCT BỘ TRANG PHỤC PHÒNG, CHỐNG DỊCH (Gồm 7 món: Mũ, áo liền quần bao giầy, khẩu trang, găng tay y tế và tấm che mặt)

Còn hiệu lực