STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
51321 000.00.24.H49-210921-0002 210000008/PCBMB-QN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 166

Còn hiệu lực

51322 000.00.24.H49-210921-0003 210000009/PCBMB-QN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 169

Còn hiệu lực

51323 000.00.24.H49-210921-0004 210000006/PCBMB-QN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 185

Còn hiệu lực

51324 000.00.19.H29-211128-0003 210000357/PCBMB-HCM

NHÀ THUỐC NHỊ TRƯNG 6

Còn hiệu lực

51325 000.00.19.H29-211029-0009 210000358/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH NGUYÊN

Còn hiệu lực

51326 000.00.19.H29-211126-0001 210000954/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG DƯƠNG Nước muối súc miệng NaCl 0,9%

Còn hiệu lực

51327 000.00.19.H29-211125-0016 210000359/PCBMB-HCM

HỘ KINH DOANH BẢO TRÂN

Còn hiệu lực

51328 000.00.19.H29-211127-0024 210000360/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MEDHUB

Còn hiệu lực

51329 000.00.19.H29-210819-0009 210000955/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN HASUKITO Đồ bảo hộ y tế

Còn hiệu lực

51330 000.00.19.H29-211021-0007 210000956/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH GROUPE BATTEUR VIETNAM Dung dịch nước muối (Natri clorua) đẳng trương vô khuẩn không chất bảo quản

Còn hiệu lực