STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
51371 000.00.04.G18-200917-0005 20000657CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT & THƯƠNG MAI GLOBAL SHIELD KHẨU TRANG Y TẾ / MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực

51372 000.00.04.G18-200918-0001 20000656CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU XUÂN ĐÀI KHẨU TRANG Y TẾ 04 LỚP/ 04-PLY MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực

51373 000.00.04.G18-200918-0012 20000655CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HƯỞNG QUỲNH KHẨU TRANG Y TẾ / MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực

51374 000.00.04.G18-200921-0007 20000654CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SMARTS SOLUTION CEV Trang phục phòng dịch (Surgical isolation gown)

Còn hiệu lực

51375 000.00.04.G18-200922-0001 20000653CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI Khẩu trang y tế / Medical face mask

Còn hiệu lực

51376 000.00.04.G18-200921-0012 20000652CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ICT VINA Mold (Khuôn răng nhân tạo và dụng cụ hỗ trợ đi kèm bảo vệ răng nhân tạo) - NR Line / MOLD (NR LINE)

Còn hiệu lực

51377 000.00.04.G18-200921-0009 20000651CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ICT VINA ETC (Phụ kiện lấy dấu răng và trợ giúp phục hồi răng nhân tạo) - Super Line / ETC (SUPER LINE)

Còn hiệu lực

51378 000.00.04.G18-200921-0010 20000650CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ICT VINA ETC (Phụ kiện lấy dấu răng và trợ giúp phục hình răng nhân tạo) - NR Line / ETC (NR LINE)

Còn hiệu lực

51379 000.00.04.G18-200921-0011 20000649CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ICT VINA Mold (Khuôn răng nhân tạo và dụng cụ hỗ trợ đi kèm bảo vệ răng nhân tạo) - Super Line / MOLD (SUPER LINE)

Còn hiệu lực

51380 000.00.04.G18-200915-0007 20000648CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ EUP Khẩu trang y tế (Medical Face Mask)

Còn hiệu lực