STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
51431 000.00.16.H05-210913-0002 210000017/PCBMB-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ VINAPHARM

Còn hiệu lực

51432 000.00.19.H26-210825-0017 210001565/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ GOMED Miếng chườm ấm mắt Eyegiene Refill

Còn hiệu lực

51433 000.00.19.H26-210826-0011 210000099/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA MỸ PHẨM HƯƠNG MỘC Dung dịch xịt hoặc nhỏ vệ sinh tai, mũi, họng, răng miệng và mắt

Còn hiệu lực

51434 000.00.19.H26-210908-0028 210001569/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC VƯƠNG DUNG DỊCH XỊT MŨI XOANG

Còn hiệu lực

51435 000.00.19.H26-210913-0019 210000554/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ALICE

Còn hiệu lực

51436 000.00.19.H26-210806-0007 210000544/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TUẤN HẢI

Còn hiệu lực

51437 000.00.19.H26-210824-0013 210001559/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Bơm tiêm nhựa không kim 1ml thể tích tồn dư nhỏ

Còn hiệu lực

51438 000.00.19.H26-210826-0017 210000545/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐA PHÚC

Còn hiệu lực

51439 000.00.19.H26-210830-0033 210001561/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BMACARE Giấy gói tiệt trùng

Còn hiệu lực

51440 000.00.19.H26-210901-0006 210000546/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ NHẬT KHÁNH

Còn hiệu lực