STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
51431 000.00.19.H26-200623-0007 200001132/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HALICO Băng dán ống dẫn lưu (Cath Dressing)

Còn hiệu lực

51432 000.00.19.H26-200618-0008 200000141/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TOP QUEEN VIỆT NAM DUNG DỊCH, HỖN DỊCH, KEM, GEL NHŨ TƯƠNG, BỘT, GÓI MUỐI VỆ SINH TAI MŨI HỌNG, RĂNG MIỆNG

Còn hiệu lực

51433 000.00.18.H56-200619-0001 200000002/PCBMB-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN VENZOR

Còn hiệu lực

51434 000.00.17.H09-200522-0005 200000081/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ KHÁNH AN Khẩu trang y tế PM2.5

Còn hiệu lực

51435 000.00.04.G18-200610-0513 20000096/2020/XNQC-TTBYT

Văn phòng đại diện ABBOTT LABORATORIES GMBH tại Hà Nội Hóa chất dùng cho máy phân tích miễn dịch (Chủng loại: SARS-CoV-2 IgG Reagent Kit)

Còn hiệu lực

51436 000.00.04.G18-200513-0479 20000095/2020/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG

Còn hiệu lực

51437 000.00.04.G18-200512-0478 20000094/2020/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG

Còn hiệu lực

51438 000.00.04.G18-200512-0477 20000093/2020/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG

Còn hiệu lực

51439 000.00.04.G18-200513-0483 20000092/2020/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG

Còn hiệu lực

51440 000.00.04.G18-200512-0472 20000091/2020/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM

Còn hiệu lực