STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
51441 000.00.19.H26-210911-0002 210001542/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ VÀ KHOA HỌC SURAN Môi trường vận chuyển

Còn hiệu lực

51442 000.00.19.H26-210911-0003 210001543/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ VÀ KHOA HỌC SURAN Môi trường vận chuyển bất hoạt virus

Còn hiệu lực

51443 000.00.19.H26-210901-0007 210000097/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE XANH OPTIZ VIỆT NAM Dung dịch vệ sinh mũi

Còn hiệu lực

51444 000.00.19.H26-210907-0004 210000098/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH KICHY VIỆT NAM Bộ trang phục phòng ,chống dịch

Còn hiệu lực

51445 000.00.19.H26-210908-0034 210001545/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SAO HOÀNG GIA XỊT HỌNG KEO ONG

Còn hiệu lực

51446 000.00.19.H26-210908-0035 210001546/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SAO HOÀNG GIA XỊT CHỐNG SÂU RĂNG NHIỆT MIỆNG

Còn hiệu lực

51447 000.00.19.H26-210908-0008 210001547/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE XANH OPTIZ VIỆT NAM Dung dịch vệ sinh mũi

Còn hiệu lực

51448 000.00.19.H26-210908-0009 210001548/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE XANH OPTIZ VIỆT NAM Viên muối tinh sinh lý

Còn hiệu lực

51449 000.00.19.H26-210911-0004 210001544/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ VÀ KHOA HỌC SURAN Máy tách chiết Nucleic acid tự động- InstaNX

Còn hiệu lực

51450 000.00.19.H26-210911-0017 210000535/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH HANCO BÌNH HIẾU

Còn hiệu lực