STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
51451 19000407/HSHNPL-BYT 20000075/BYT-CCHNPL

NGUYỄN VĂN KHANH

Còn hiệu lực

51452 19000471/HSHNPL-BYT 20000074/BYT-CCHNPL

PHAN THỊ THẢO

Còn hiệu lực

51453 19000472/HSHNPL-BYT 20000073/BYT-CCHNPL

VŨ THỊ THU HÀ

Còn hiệu lực

51454 19000473/HSHNPL-BYT 20000072/BYT-CCHNPL

CAO NGỌC DIỄM

Còn hiệu lực

51455 19000434/HSHNPL-BYT 20000071/BYT-CCHNPL

LƯƠNG QUỐC ÂN

Còn hiệu lực

51456 19000390/HSHNPL-BYT 20000070/BYT-CCHNPL

PHẠM KHÁNH TOÀN

Còn hiệu lực

51457 19000462/HSHNPL-BYT 20000069/BYT-CCHNPL

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

Còn hiệu lực

51458 000.00.04.G18-200522-0001 20000068/BYT-CCHNPL

BÙI CÔNG NAM

Còn hiệu lực

51459 000.00.04.G18-200521-0015 20000067/BYT-CCHNPL

NGUYỄN HẢI ĐĂNG

Còn hiệu lực

51460 000.00.04.G18-200603-0008 20000066/BYT-CCHNPL

ĐỒNG THỊ THU HÀ

Còn hiệu lực