STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
51481 000.00.17.H08-210811-0001 210000008/PCBA-BĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) Tây Sơn Tam Kiệt Spray

Còn hiệu lực

51482 000.00.17.H08-210903-0001 210000003/PCBMB-BĐ

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM SINH PHÚC

Còn hiệu lực

51483 000.00.17.H09-210907-0015 210000015/PCBMB-BD

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ QUỐC ANH

Còn hiệu lực

51484 000.00.17.H09-210910-0001 210000022/PCBSX-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN CNCPS Khẩu trang nhựa dùng trong y tế

Còn hiệu lực

51485 000.00.17.H09-210908-0001 210000016/PCBMB-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á

Còn hiệu lực

51486 000.00.10.H37-210908-0001 210000007/PCBA-LS

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ KHANG NGUYÊN GĂNG TAY CAO SU Y TẾ

Còn hiệu lực

51487 000.00.10.H37-210909-0001 210000008/PCBA-LS

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BÍCH HẢI THANH THIÊN Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực

51488 000.00.16.H23-210901-0002 210000071/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ FOTUNER VIỆT NAM Miếng dán giảm đau thảo dược

Còn hiệu lực

51489 000.00.16.H23-210911-0001 210000072/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐỨC NAM Khâủ trang y tế Đức Nam

Còn hiệu lực

51490 000.00.16.H23-210911-0002 210000073/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐỨC NAM Khẩu trang y tế Đức Nam

Còn hiệu lực