STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
51501 000.00.19.H26-210901-0009 210000514/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ HÀ NỘI

Còn hiệu lực

51502 000.00.18.H56-201216-0001 210000004/PCBMB-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG GREEN

Còn hiệu lực

51503 000.00.19.H26-210827-0036 210001480/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT Bộ ống môi trường vận chuyển vi rút

Còn hiệu lực

51504 000.00.16.H05-210819-0001 210000067/PCBA-BN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRỊNH CHUNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

51505 000.00.19.H26-210901-0011 210000094/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BKAV Máy oxy dòng cao

Còn hiệu lực

51506 000.00.19.H26-210905-0005 210001465/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ AN SINH Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

51507 000.00.19.H29-210608-0002 210000637/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO. (VIỆT NAM) Máng đựng hóa chất

Còn hiệu lực

51508 000.00.19.H29-210609-0007 210000638/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO. (VIỆT NAM) Ống đựng mẫu/hóa chất

Còn hiệu lực

51509 000.00.10.H31-210824-0002 210000005/PCBMB-HY

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 616

Còn hiệu lực

51510 000.00.10.H31-210824-0001 210000006/PCBMB-HY

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 606

Còn hiệu lực