STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
51571 000.00.10.H31-211029-0001 210000019/PCBSX-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO STARMED Gạc rơ lưỡi, gạc vệ sinh răng miệng

Còn hiệu lực

51572 000.00.22.H44-211102-0002 210000024/PCBMB-PT

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH PHÚ THỌ

Còn hiệu lực

51573 000.00.17.H59-211117-0001 210000003/PCBMB-TV

NHÀ THUỐC HỮU NGHĨA

Còn hiệu lực

51574 000.00.19.H29-210429-0010 210000313/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TBYT SÀI GÒN

Còn hiệu lực

51575 000.00.19.H29-210819-0002 210000314/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ VINAMED

Còn hiệu lực

51576 000.00.19.H29-210827-0012 210000901/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Ống môi trường vận chuyển mẫu và que lấy mẫu bệnh phẩm.

Còn hiệu lực

51577 000.00.19.H29-210906-0002 210000902/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH Hóa chất sử dụng cho chương trình ngoại kiểm chất lượng xét nghiệm Miễn dịch

Còn hiệu lực

51578 000.00.19.H29-210923-0003 210000903/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN Bàn mổ đa năng

Còn hiệu lực

51579 000.00.19.H29-211003-0002 210000904/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Miếng cầm máu tai mũi họng

Còn hiệu lực

51580 000.00.19.H29-211005-0006 210000315/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANSMEDIC HEALTHCARE

Còn hiệu lực