STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
51611 000.00.19.H26-210907-0004 210000098/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH KICHY VIỆT NAM Bộ trang phục phòng ,chống dịch

Còn hiệu lực

51612 000.00.19.H26-210908-0034 210001545/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SAO HOÀNG GIA XỊT HỌNG KEO ONG

Còn hiệu lực

51613 000.00.19.H26-210908-0035 210001546/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SAO HOÀNG GIA XỊT CHỐNG SÂU RĂNG NHIỆT MIỆNG

Còn hiệu lực

51614 000.00.19.H26-210908-0008 210001547/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE XANH OPTIZ VIỆT NAM Dung dịch vệ sinh mũi

Còn hiệu lực

51615 000.00.19.H26-210908-0009 210001548/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE XANH OPTIZ VIỆT NAM Viên muối tinh sinh lý

Còn hiệu lực

51616 000.00.19.H26-210911-0004 210001544/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ VÀ KHOA HỌC SURAN Máy tách chiết Nucleic acid tự động- InstaNX

Còn hiệu lực

51617 000.00.19.H26-210911-0017 210000535/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH HANCO BÌNH HIẾU

Còn hiệu lực

51618 000.00.19.H26-210906-0008 210001531/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT & PHÁT TRIỂN THT VIỆT NAM Hệ thống lưu động an toàn sinh học cấp II áp lực âm hỗ trợ chẩn đoán in-vitro

Còn hiệu lực

51619 000.00.19.H26-210907-0013 210000540/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP HKC VIỆT NAM

Còn hiệu lực

51620 000.00.19.H26-210909-0016 210001550/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ 1988 Bàn mổ phẫu thuật mắt

Còn hiệu lực