STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
51611 000.00.19.H26-200615-0007 200000196/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ THÀNH ĐÔ

Còn hiệu lực

51612 000.00.19.H26-200613-0001 200001112/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU HẢI LONG Khẩu trang y tế Hải Long

Còn hiệu lực

51613 000.00.19.H26-200612-0019 200000197/PCBMB-HN

CỦA HÀNG THIÊT BỊ VẬT TƯ HẠNH PHÚC

Còn hiệu lực

51614 000.00.19.H26-200612-0016 200000198/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ TÂM ĐỨC

Còn hiệu lực

51615 000.00.19.H26-200616-0001 200001114/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN WORLD HEALTH Khẩu trang y tế 3 lớp

Còn hiệu lực

51616 000.00.18.H57-200608-0001 200000005/PCBA-TTH

CÔNG TY TNHH MẮT KÍNH LONG HOÀNG QUÂN Tròng kính bằng nhựa

Còn hiệu lực

51617 000.00.18.H57-200612-0001 200000003/PCBMB-TTH

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y SINH BMT 4.0

Còn hiệu lực

51618 000.00.18.H57-200615-0001 200000004/PCBMB-TTH

HỘ KINH DOANH HUE WIKI HOMESTAY

Còn hiệu lực

51619 000.00.19.H26-200616-0002 200001115/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN WORLD HEALTH Khẩu trang y tế 4 lớp

Còn hiệu lực

51620 000.00.19.H26-200618-0004 200000138/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG MINH ÁNH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực