STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
51621 17000391/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100481ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Bóng nong động mạch chủ

Còn hiệu lực

51622 17003226/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100469ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Dây truyền dịch cho máy truyền dịch

Còn hiệu lực

51623 000.00.04.G18-210425-0005 2100466ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Kềm sinh thiết

Còn hiệu lực

51624 18006648/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100459ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Vật liệu trám răng

Còn hiệu lực

51625 000.00.04.G18-210329-0012 2100485ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ALCON PHARMACEUTICALS LTD TẠI HÀ NỘI Thủy tinh thể nhân tạo

Còn hiệu lực

51626 000.00.04.G18-210514-0016 2100493ĐKLH/BYT-TB-CT

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ LASER Thiết bị Laser Ho:YAG tán sỏi nội soi

Còn hiệu lực

51627 000.00.04.G18-201027-0001 2100489ĐKLH/BYT-TB-CT

VIỆN ĐIỆN TỬ/VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ Máy Vật lý trị liệu đa năng

Còn hiệu lực

51628 000.00.04.G18-210715-0004 2100472ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI nhiệt kế điện tử

Còn hiệu lực

51629 20011163/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100448ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng Creatine Kinase

Còn hiệu lực

51630 18006667/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100440ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG IVD kiểm tra điện cực Na, K

Còn hiệu lực