STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
51631 000.00.19.H26-200610-0003 200000190/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ KHÍ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Còn hiệu lực

51632 000.00.19.H26-200615-0003 200001102/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Bộ mở khí quản

Còn hiệu lực

51633 000.00.19.H26-200615-0004 200001103/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Bộ dụng cụ phẫu thuật cơ bản

Còn hiệu lực

51634 000.00.19.H26-200615-0002 200001104/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Bộ dụng cụ tiểu phẫu

Còn hiệu lực

51635 000.00.19.H26-200610-0014 200001105/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL Dung dịch rửa máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

51636 000.00.19.H26-200610-0013 200000192/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ MINH VIỆT

Còn hiệu lực

51637 000.00.19.H26-200610-0008 200000193/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ TUYẾT NGA

Còn hiệu lực

51638 000.00.19.H26-200610-0012 200001106/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO ABIPHA Dung dịch xịt mũi ABC SPRAY

Còn hiệu lực

51639 000.00.19.H26-200612-0006 200000194/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SỨC SỐNG MỚI

Còn hiệu lực

51640 000.00.19.H26-200508-0011 200001107/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG SIGMA VIỆT NAM Đèn đọc phim X Quang

Còn hiệu lực