STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
51631 000.00.19.H26-210825-0005 210000475/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ KHÔI NGUYÊN

Còn hiệu lực

51632 000.00.19.H26-210824-0024 210000476/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN HOÀNG MAI

Còn hiệu lực

51633 000.00.19.H26-210824-0010 210001442/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi

Còn hiệu lực

51634 000.00.19.H26-210823-0011 210000477/PCBMB-HN

CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH ORTHO-K VIỆT NAM

Còn hiệu lực

51635 000.00.19.H26-210813-0006 210001443/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH IVD đệm bất hoạt trong xét nghiệm LIAISON SARS-CoV-2 Ag

Còn hiệu lực

51636 000.00.19.H26-210813-0007 210001444/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH IVD pha loãng trong xét nghiệm LIAISON SARS-CoV-2 TrimericS IgG

Còn hiệu lực

51637 000.00.19.H26-210825-0021 210000091/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AIR PLASMA VIỆT NAM Máy khử trùng không khí

Còn hiệu lực

51638 000.00.19.H26-210826-0025 210000478/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH NI VINA

Còn hiệu lực

51639 000.00.19.H26-210827-0035 210000092/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRẠCH MEDIC Kit test chẩn đoán SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

51640 000.00.19.H26-210830-0020 210001445/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ TÂM ANH Môi trường bảo quản và vận chuyển mẫu

Còn hiệu lực