STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
51661 000.00.04.G18-210407-0005 21000022/BYT-CCHNPL

NGUYỄN ĐĂNG HỌC

Còn hiệu lực

51662 17001143/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100444ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng T3 toàn phần

Còn hiệu lực

51663 17001582/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100450ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định tính và định lượng β-hCG

Còn hiệu lực

51664 17002046/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100451ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng T4 toàn phần

Còn hiệu lực

51665 000.00.04.G18-200908-0007 21000970CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH Máy rửa siêu âm dung tích 10 lít, 22 lít, 35 lít và 96 lít (10 liter, 22 liter, 35 liter & 96 liter Ultrasonic Cleaner)

Còn hiệu lực

51666 000.00.04.G18-211021-0012 21000969CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIỆT NAM Máy đo huyết áp tự động cổ tay(Automatic Wrist Blood Pressure Monitor)

Còn hiệu lực

51667 000.00.04.G18-201124-0004 21000968CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA BẢO HƯNG Bộ trang phục phòng chống dịch( Protective Gown)

Còn hiệu lực

51668 000.00.04.G18-210608-0009 21000967CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG DƯƠNG Khẩu trang y tế hương Gold 3D Mask/ Gold 3D Mask scented medical face mask

Còn hiệu lực

51669 000.00.04.G18-210608-0008 21000966CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG DƯƠNG Khẩu trang y tế Gold 3D Mask/ Gold 3D Mask medical face mask

Còn hiệu lực

51670 000.00.04.G18-210608-0007 21000965CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG DƯƠNG Khẩu trang y tế Gold Mask/ Gold Mask medical Face Mask

Còn hiệu lực