STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
51681 000.00.48.H41-211109-0004 210000024/PCBA-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN GMC Bộ trang phục bảo hộ y tế

Còn hiệu lực

51682 000.00.17.H09-211112-0001 210000028/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI Y TẾ BIDUPHAR Nước muối sinh lý

Còn hiệu lực

51683 000.00.17.H09-211114-0001 210000054/PCBMB-BD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ N&H HEALTHY

Còn hiệu lực

51684 000.00.17.H09-210623-0006 210000113/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU NGỌC THẠCH bộ trang phục phòng chống dịch

Còn hiệu lực

51685 000.00.17.H09-211104-0003 210000114/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH TD HEALTHCARE GIẤY IN DÙNG TRONG Y TẾ CÁC LOẠI

Còn hiệu lực

51686 000.00.17.H09-211104-0004 210000115/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH TD HEALTHCARE Gel điện tim, siêu âm

Còn hiệu lực

51687 000.00.17.H09-211104-0005 210000116/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH TD HEALTHCARE Điện cực đo điện tâm đồ

Còn hiệu lực

51688 000.00.17.H09-211015-0014 210000117/PCBA-BD

CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI TẠO SỨC KHỎE AHMT Krystal Clear Mask (Khẩu trang trong suốt Krystal)

Còn hiệu lực

51689 000.00.19.H29-210921-0021 210000890/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ống lấy máu chân không chứa chất chống đông Sodium Heparinᴺ

Còn hiệu lực

51690 000.00.19.H29-210921-0022 210000891/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ống lấy máu chân không phân tách huyết tương

Còn hiệu lực