STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
51701 19000302/HSHNPL-BYT 19000679/BYT-CCHNPL

NGUYỄN LINH CHI

Còn hiệu lực

51702 19000317/HSHNPL-BYT 19000678/BYT-CCHNPL

BÙI THỊ HOA

Còn hiệu lực

51703 19000372/HSHNPL-BYT 19000677/BYT-CCHNPL

LÊ MINH HÒA

Còn hiệu lực

51704 19000314/HSHNPL-BYT 19000676/BYT-CCHNPL

HUỲNH THỊ BÍCH LIỄU

Còn hiệu lực

51705 19000326/HSHNPL-BYT 19000675/BYT-CCHNPL

CAO NGỌC KHÁNH

Còn hiệu lực

51706 19000293/HSHNPL-BYT 19000674/BYT-CCHNPL

ĐÀO DUY HÒA

Còn hiệu lực

51707 19000309/HSHNPL-BYT 19000673/BYT-CCHNPL

NGUYỄN VĂN LOA

Còn hiệu lực

51708 19000318/HSHNPL-BYT 19000672/BYT-CCHNPL

NGUYỄN HOÀNG VŨ

Còn hiệu lực

51709 19000341/HSHNPL-BYT 19000671/BYT-CCHNPL

NGUYỄN TẤN KHANH

Còn hiệu lực

51710 19000324/HSHNPL-BYT 19000670/BYT-CCHNPL

NGUYỄN THỊ THÚY HIỀN

Còn hiệu lực