STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
51721 000.00.17.H09-210810-0002 210000073/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE XỊT MŨI ENLIESAL 2,2%

Còn hiệu lực

51722 000.00.17.H09-210812-0001 210000074/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Sản phẩm vệ sinh mũi

Còn hiệu lực

51723 000.00.17.H09-210817-0001 210000075/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) SẢN PHẨM HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ VIÊM MŨI XOANG

Còn hiệu lực

51724 000.00.17.H09-210825-0004 210000013/PCBMB-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BOSTON VIỆT NAM

Còn hiệu lực

51725 000.00.17.H09-210825-0005 210000076/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN HHP TOÀN CẦU Ống môi trường vận chuyển vi rút

Còn hiệu lực

51726 000.00.17.H09-210825-0006 210000077/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH NTI VINA Khẩu trang y tế VN95 ( ANYSAFE)

Còn hiệu lực

51727 000.00.04.G18-210816-0031 210171GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG VIỆT NAM Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

51728 000.00.04.G18-210826-0002 210189GPNK/BYT-TB-CT

BỆNH VIỆN PHẠM NGỌC THẠCH QUẢNG NAM Máy tạo Oxy

Còn hiệu lực

51729 000.00.04.G18-210707-0011 210188GPNK/BYT-TB-CT

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI Kit xét nghiệm phát hiện vi khuẩn Mycobacterium Tuberculosis

Còn hiệu lực

51730 17000322/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100240ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Dây truyền máu

Còn hiệu lực