STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
51731 000.00.19.H26-210727-0015 210000417/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ANH PHÁT HT

Còn hiệu lực

51732 000.00.19.H26-210714-0017 210000418/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP PHỤC HỒI CHỨC NĂNG MYREHAB

Còn hiệu lực

51733 000.00.19.H26-210730-0003 210001317/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN Bộ đại phẫu

Còn hiệu lực

51734 000.00.19.H26-210730-0006 210001318/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN Dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

51735 000.00.31.H36-210821-0002 210000002/PCBMB-LĐ

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC NHÂN HÒA 2

Còn hiệu lực

51736 000.00.31.H36-210823-0001 210000001/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC NHÂN HÒA 1

Còn hiệu lực

51737 000.00.04.G18-210820-0012 210170GPNK/BYT-TB-CT

VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG Khay thử xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

51738 000.00.19.H26-210804-0019 210001319/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

51739 000.00.19.H26-210805-0016 210001320/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT Giường châm cứu, bấm huyệt Inox

Còn hiệu lực

51740 000.00.19.H26-210805-0015 210001321/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT Ghế đẩu xoay

Còn hiệu lực