STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
51741 17003087/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100250ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD định lượng Estradiol

Còn hiệu lực

51742 000.00.04.G18-200728-0014 2100260ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG IVD ly giải hồng cầu và bảo vệ bạch cầu trong xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

51743 17005559/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100255ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định tính kháng đông lupus

Còn hiệu lực

51744 17005125/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100251ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định lượng creatinin

Còn hiệu lực

51745 000.00.04.G18-200805-0006 2100256ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ IVD nhuộm trong xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

51746 000.00.04.G18-200805-0004 2100257ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG IVD làm sạch hồng cầu và nhuộm hồng cầu lưới trong xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

51747 17005221/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100252ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng: α-1 acid glycoprotein, α-1 antitrypsin, β-2 microglobulin, ceruloplasmin và haptoglobin

Còn hiệu lực

51748 17004800/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100253ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm lai tại chỗ để xác định sự bảo toàn của DNA

Còn hiệu lực

51749 17005429/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100258ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng đông lupus

Còn hiệu lực

51750 000.00.04.G18-201116-0009 21000910CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Dung dịch xịt mũi Nebusal spray 0,9%

Còn hiệu lực