STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
51771 000.00.19.H26-210802-0014 210001350/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BIG EAGLE XỊT HỌNG THANH KHÍ ĐAN

Còn hiệu lực

51772 000.00.19.H26-210819-0005 210001354/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HOA XƯƠNG Môi trường lấy mẫu / vận chuyển mẫu

Còn hiệu lực

51773 000.00.19.H26-210813-0003 210001348/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUỐC TẾ VICOFA Dung dịch xịt mũi Xoang Đỗ Thị

Còn hiệu lực

51774 000.00.19.H26-210803-0005 210000432/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM

Còn hiệu lực

51775 000.00.19.H26-210729-0012 210000431/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH D-LAB VIỆT NAM

Còn hiệu lực

51776 000.00.19.H26-210823-0025 210001363/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ kit tách chiết acid nucleic

Còn hiệu lực

51777 000.00.19.H26-210823-0024 210001362/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ kit tách chiết acid nucleic

Còn hiệu lực

51778 000.00.19.H29-210121-0004 210000595/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT DỊCH VỤ ĐÔNG TÂY Máy lắc tiểu cầu

Còn hiệu lực

51779 000.00.19.H29-210318-0009 210000596/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Bản sao chân răng nhân tạo

Còn hiệu lực

51780 000.00.19.H29-210707-0005 210000598/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ HỢP LỰC Bộ đặt nội khí quản camera Haiye

Còn hiệu lực