STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
51781 000.00.04.G18-210112-0003 21000028/BYT-CCHNPL

TRƯƠNG THỊ TỐ HOA

Còn hiệu lực

51782 000.00.04.G18-210609-0003 21000027/BYT-CCHNPL

PHẠM THANH TÙNG

Còn hiệu lực

51783 000.00.04.G18-210201-0010 21000026/BYT-CCHNPL

TRẦN QUANG TRƯỞNG

Còn hiệu lực

51784 000.00.04.G18-201029-0009 21000025/BYT-CCHNPL

NGUYỄN XUÂN SANG

Còn hiệu lực

51785 000.00.04.G18-201012-0016 21000024/BYT-CCHNPL

PHAN THÀNH THẮNG

Còn hiệu lực

51786 000.00.04.G18-210218-0025 21000023/BYT-CCHNPL

ĐINH THỊ HẰNG THỦY

Còn hiệu lực

51787 000.00.04.G18-210407-0005 21000022/BYT-CCHNPL

NGUYỄN ĐĂNG HỌC

Còn hiệu lực

51788 17001143/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100444ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng T3 toàn phần

Còn hiệu lực

51789 17001582/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100450ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định tính và định lượng β-hCG

Còn hiệu lực

51790 17002046/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100451ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng T4 toàn phần

Còn hiệu lực