STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
51801 000.00.22.H44-211108-0002 210000021/PCBMB-PT

NHÀ THUỐC CHI NHÁNH CHÂN MỘNG – CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y HỌC VIỆT

Còn hiệu lực

51802 000.00.22.H44-211104-0001 210000022/PCBMB-PT

NHÀ THUỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TÂN SƠN

Còn hiệu lực

51803 000.00.22.H44-211029-0001 210000017/PCBMB-PT

NHÀ THUỐC TTYT HUYỆN PHÙ NINH

Còn hiệu lực

51804 000.00.12.H19-211005-0001 210000067/PCBMB-ĐN

CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y ĐỨC TRỊ AN

Còn hiệu lực

51805 000.00.12.H19-211007-0001 210000068/PCBMB-ĐN

CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y ĐỨC

Còn hiệu lực

51806 000.00.12.H19-211105-0001 210000069/PCBMB-ĐN

CÔNG TY TNHH TB NGUYỄN

Còn hiệu lực

51807 000.00.12.H19-211109-0001 210000070/PCBMB-ĐN

HỘ KINH DOANH HƯƠNG TRANG (NHÀ THUỐC HƯƠNG TRANG)

Còn hiệu lực

51808 000.00.17.H09-211013-0001 210000033/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI BÌNH DƯƠNG - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 89

Còn hiệu lực

51809 000.00.17.H09-211013-0002 210000034/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI BÌNH DƯƠNG - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 113

Còn hiệu lực

51810 000.00.17.H09-211013-0003 210000035/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI BÌNH DƯƠNG - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 114

Còn hiệu lực