STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
51811 000.00.19.H26-210826-0015 210001450/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO Dung dịch rửa mũi dạng phun sương

Còn hiệu lực

51812 000.00.19.H26-210826-0023 210001451/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TATRA ĐÔNG ANH Súc họng

Còn hiệu lực

51813 000.00.19.H26-210826-0016 210001452/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO Dung dịch vệ sinh mũi

Còn hiệu lực

51814 000.00.19.H26-210826-0024 210001453/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TATRA ĐÔNG ANH Xịt mũi

Còn hiệu lực

51815 000.00.19.H26-210829-0003 210001455/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HAMESCO VIỆT NAM Chất thử tách chiết axid nucleic

Còn hiệu lực

51816 000.00.19.H26-210827-0032 210001457/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU DỆT MAY THÁI DƯƠNG Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

51817 000.00.19.H26-210831-0010 210000479/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HTV

Còn hiệu lực

51818 000.00.19.H26-210825-0013 210001458/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA Giường y tế

Còn hiệu lực

51819 000.00.19.H26-210831-0009 210000480/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH PDA TOÀN CẦU

Còn hiệu lực

51820 000.00.19.H26-210820-0026 210000481/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 279

Còn hiệu lực