STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
51831 000.00.19.H26-211001-0015 210001843/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN MỤC TIÊU VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI Tròng Kính (cận, viễn, loạn)

Còn hiệu lực

51832 000.00.19.H26-211001-0011 210001844/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC NAM VIỆT Hệ thống tách chiết DNA/ RNA tự động

Còn hiệu lực

51833 000.00.19.H26-211004-0014 210000670/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y TẾ NANO FRANCE

Còn hiệu lực

51834 000.00.19.H26-211005-0006 210000671/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI EU VIỆT

Còn hiệu lực

51835 000.00.19.H26-211002-0002 210000672/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ AN THỊNH

Còn hiệu lực

51836 000.00.19.H26-211005-0014 210001846/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI - HỒ CHÍ MINH Túi ép tiệt trùng

Còn hiệu lực

51837 000.00.19.H26-211005-0011 210000673/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TMC VIỆT NAM

Còn hiệu lực

51838 000.00.19.H26-211004-0023 210001847/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC SỰ SỐNG Môi trường vận chuyển

Còn hiệu lực

51839 000.00.19.H26-211006-0013 210000674/PCBMB-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ TẠI HÀ NỘI

Còn hiệu lực

51840 000.00.19.H26-211007-0003 210000675/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ECALL

Còn hiệu lực