STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
51841 000.00.17.H39-210809-0008 210000046/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Gel giảm đau Nhất Nhất Plus

Còn hiệu lực

51842 000.00.17.H39-210809-0009 210000047/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Miếng dán giảm đau Nhất Nhất

Còn hiệu lực

51843 000.00.17.H39-210809-0010 210000048/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Miếng dán giảm đau Nhất Nhất Plus

Còn hiệu lực

51844 000.00.17.H39-210810-0001 210000049/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Dung dịch Xịt Họng Nhất Nhất Kid

Còn hiệu lực

51845 000.00.17.H39-210810-0002 210000050/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Nhất Nhất 52

Còn hiệu lực

51846 000.00.17.H39-210810-0003 210000051/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Dung dịch XITHONG Nhất Nhất Kid

Còn hiệu lực

51847 000.00.17.H39-210811-0001 210000052/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Dung dịch XITHONG Nhất Nhất

Còn hiệu lực

51848 000.00.19.H26-210813-0028 210001316/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ HỘP BẢO QUẢN MẪU, VẮC XIN

Còn hiệu lực

51849 000.00.19.H26-210818-0043 210000413/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRẦN LÊ

Còn hiệu lực

51850 000.00.19.H26-210817-0016 210000414/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH LEEDAON QUỐC TẾ

Còn hiệu lực