STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
51861 000.00.18.H24-210923-0001 210000002/PCBA-HP

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN UNISEED Bộ quần áo phòng chống dịch (Bao gồm: Mũ + áo, quần + bao giày)

Còn hiệu lực

51862 000.00.12.H19-211004-0004 210000071/PCBMB-ĐN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 559

Còn hiệu lực

51863 000.00.12.H19-211004-0005 210000072/PCBMB-ĐN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 593

Còn hiệu lực

51864 000.00.12.H19-211004-0006 210000073/PCBMB-ĐN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 626

Còn hiệu lực

51865 000.00.12.H19-211008-0004 210000074/PCBMB-ĐN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 581

Còn hiệu lực

51866 000.00.12.H19-211008-0005 210000075/PCBMB-ĐN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 313

Còn hiệu lực

51867 000.00.12.H19-211008-0006 210000076/PCBMB-ĐN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 551

Còn hiệu lực

51868 000.00.12.H19-211008-0007 210000077/PCBMB-ĐN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 635

Còn hiệu lực

51869 000.00.12.H19-211008-0008 210000078/PCBMB-ĐN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 443

Còn hiệu lực

51870 000.00.12.H19-211008-0009 210000079/PCBMB-ĐN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 560

Còn hiệu lực