STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
51871 19011926/HSCBMB-HN 190000039/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ TÂM ANH

Còn hiệu lực

51872 19011920/HSCBMB-HN 190000038/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO TÍN

Còn hiệu lực

51873 19011921/HSCBMB-HN 190000037/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ ĐẠI DƯƠNG

Còn hiệu lực

51874 19011919/HSCBMB-HN 190000036/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ ĐÔNG

Còn hiệu lực

51875 19011918/HSCBMB-HN 190000035/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BV & D GROUP

Còn hiệu lực

51876 19011917/HSCBMB-HN 190000034/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ THÀNH VINH

Còn hiệu lực

51877 18011883/HSCBMB-HN 190000033/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ECOMED

Còn hiệu lực

51878 19011916/HSCBMB-HN 190000032/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH QUỲNH LENS

Còn hiệu lực

51879 19000716/HSCBSX-LA 190000001/PCBSX-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Dung dịch vê sinh mũi ZENKO người lớn

Còn hiệu lực

51880 19000201/HSCBMB-TNg 190000001/PCBMB-TNg

CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI CHÂU Á

Còn hiệu lực