STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
51871 000.00.19.H29-210604-0002 210000876/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM KHỬ TRÙNG CAO CẤP VIỆT NAM Băng keo có chỉ thị hóa học

Còn hiệu lực

51872 000.00.19.H29-210806-0013 210000293/PCBMB-HCM

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ Y TẾ THIỆN MỸ

Còn hiệu lực

51873 000.00.19.H29-210921-0013 210000294/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG OEM

Còn hiệu lực

51874 000.00.19.H29-211106-0003 210000295/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA NHÂN

Còn hiệu lực

51875 000.00.18.H56-210918-0002 210000018/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA Khẩu trang y tế 4 lớp TH Pharma

Còn hiệu lực

51876 000.00.16.H33-210922-0003 210000008/PCBMB-KG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 296

Còn hiệu lực

51877 000.00.16.H33-210923-0001 210000009/PCBMB-KG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 161

Còn hiệu lực

51878 000.00.19.H17-210924-0001 210000021/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH SELLY

Còn hiệu lực

51879 000.00.19.H17-210923-0001 210000023/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 278

Còn hiệu lực

51880 000.00.19.H17-210922-0002 210000024/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 72

Còn hiệu lực