STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
51881 000.00.16.H11-211104-0001 210000017/PCBMB-BT

NHÀ THUỐC MINH THÔNG

Còn hiệu lực

51882 000.00.17.H62-211006-0001 210000011/PCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Môi trường vận chuyển mẫu virus

Còn hiệu lực

51883 000.00.17.H54-211022-0002 210000019/PCBA-TB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN PHÚ KHANG Miếng dán giảm đau xương khớp thảo dược

Còn hiệu lực

51884 000.00.24.H49-211029-0001 210000004/PCBMB-QN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO Y TẾ VÀ MÔI TRƯỜNG HẠ LONG TOKYO

Còn hiệu lực

51885 000.00.17.H54-211104-0001 210000017/PCBA-TB

CÔNG TY TNHH MEDINOVA Băng dính cá nhân y tế

Còn hiệu lực

51886 000.00.17.H54-211102-0001 210000018/PCBA-TB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN PHÚ KHANG Miếng dán giảm ho

Còn hiệu lực

51887 000.00.17.H09-211030-0001 210000031/PCBMB-BD

CÔNG TY TNHH ELABCON

Còn hiệu lực

51888 000.00.17.H09-211027-0001 210000032/PCBMB-BD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI Y TẾ BIDUPHAR

Còn hiệu lực

51889 000.00.18.H56-211101-0001 210000017/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA Xe cáng đẩy bệnh nhân

Còn hiệu lực

51890 000.00.16.H10-210921-0001 210000004/PCBMB-BP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 190

Còn hiệu lực