STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
51881 19012581/HSCBA-HN 190000157/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NGUYÊN HƯNG Máy xét nghiệm nước tiểu

Còn hiệu lực

51882 19012589/HSCBA-HN 190000158/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM Bóng nước bằng cao su dùng cho tán sỏi ngoài cơ thể

Còn hiệu lực

51883 19012590/HSCBA-HN 190000159/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM Vỏ đỡ niệu quản dùng cho ống kính soi mềm

Còn hiệu lực

51884 19012578/HSCBA-HN 190000160/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NGUYÊN HƯNG Máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

51885 19012563/HSCBA-HN 190000161/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC Máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

51886 19012571/HSCBA-HN 190000162/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NGUYÊN HƯNG Máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

51887 19011803/HSCBA-HCM 190000149/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI Túi ép tiệt trùng dùng trong y tế

Còn hiệu lực

51888 19011802/HSCBA-HCM 190000150/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Máy thử đường huyết và phụ kiện đi kèm và Que thử đường huyết dùng trên máy đo đường huyết

Còn hiệu lực

51889 18011539/HSCBA-HCM 190000151/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANSMEDIC HEALTHCARE Máy cân lắc túi máu và phụ kiện

Còn hiệu lực

51890 19011797/HSCBA-HCM 190000152/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT NHA Dụng cụ trám răng quang trùng hợp

Còn hiệu lực