STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
51891 000.00.19.H26-211019-0002 210000706/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH MED GYN VINA

Còn hiệu lực

51892 000.00.19.H26-211018-0017 210001981/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU HỆ THỐNG TẬP PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TOÀN THÂN

Còn hiệu lực

51893 000.00.19.H26-211012-0002 210000707/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VNHN HÀ NỘI VIỆT NAM

Còn hiệu lực

51894 000.00.19.H26-211022-0002 210000701/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TRÍ MINH

Còn hiệu lực

51895 000.00.19.H26-211013-0025 210001982/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Máy cân lắc túi máu

Còn hiệu lực

51896 000.00.19.H26-211020-0011 210000708/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM

Còn hiệu lực

51897 000.00.19.H26-211020-0008 210000709/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI ATA

Còn hiệu lực

51898 000.00.19.H26-211018-0020 210001985/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI Hệ thống dụng cụ giải phẫu nội soi bằng tay dòng Conquest

Còn hiệu lực

51899 000.00.19.H26-211018-0023 210001986/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI Hệ thống nguồn sáng sử dụng trong nội soi

Còn hiệu lực

51900 000.00.19.H26-211022-0008 210001987/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH Bộ dụng cụ thu thập & bảo quản mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực