STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
51911 000.00.16.H02-211104-0001 210000016/PCBA-BG

CÔNG TY CỔ PHẨN TP INVEST Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

51912 000.00.16.H23-210921-0002 210000008/PCBMB-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 144

Còn hiệu lực

51913 000.00.16.H02-211102-0001 210000008/PCBSX-BG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC BMP Cồn xoa bóp

Còn hiệu lực

51914 000.00.19.H29-211030-0007 210000854/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI GIA BẢO PHƯƠNG Khẩu trang Y tế An Phúc KF94 Mask

Còn hiệu lực

51915 000.00.19.H29-210713-0001 210000278/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM KIỂM TRA SỨC KHỎE CHÌA KHÓA VÀNG

Còn hiệu lực

51916 000.00.17.H39-210901-0001 210000072/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN JW EUVIPHARM Khẩu trang y tế KF94

Còn hiệu lực

51917 000.00.17.H39-211018-0001 210000073/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN NHÂN JP BÔNG Y TẾ ECO FRESH

Còn hiệu lực

51918 000.00.17.H39-210917-0001 210000035/PCBSX-LA

CÔNG TY TNHH MED NOVALIFE Gel siêu âm

Còn hiệu lực

51919 000.00.17.H39-211029-0001 210000074/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH BẢO VƯƠNG THÔNG 3T Khẩu trang y tế 5 lớp

Còn hiệu lực

51920 000.00.22.H44-211103-0001 210000016/PCBMB-PT

NHÀ THUỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐOAN HÙNG

Còn hiệu lực