STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
51911 000.00.17.H09-200922-0002 200000049/PCBSX-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG PHƯƠNG NAM ANH KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

51912 000.00.17.H09-200923-0001 200000050/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP Y TẾ T.B.T Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

51913 000.00.17.H09-200924-0001 200000052/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ SALUS VIETNAM KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

51914 000.00.16.H05-200907-0002 200000145/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP BẮC TRƯỜNG PHÁT Khẩu trang y tế 3 lớp

Còn hiệu lực

51915 000.00.16.H05-200907-0003 200000146/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP BẮC TRƯỜNG PHÁT Khẩu trang y tế 4 lớp

Còn hiệu lực

51916 000.00.19.H29-200921-0010 200001719/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao được sử dụng cho máy phân tích sinh hóa.

Còn hiệu lực

51917 000.00.19.H29-200915-0016 200000262/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM

Còn hiệu lực

51918 000.00.19.H29-200921-0006 200001720/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SMARTS SOLUTION CEV Khẩu trang y tế (Medical face mask)

Còn hiệu lực

51919 000.00.19.H29-200921-0009 200001721/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SAIGONMASK KHẨU TRANG Y TẾ SAIGONMASK

Còn hiệu lực

51920 000.00.19.H29-200921-0013 200001722/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MTV KIM NHẬT CƯỜNG Hóa chất và nước rửa dùng cho máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực