STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
51921 000.00.16.H05-210926-0001 210000034/PCBSX-BN

CÔNG TY TNHH LONG CHÂU BẮC NINH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

51922 000.00.04.G18-211027-0023 210233GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

51923 000.00.04.G18-211015-0027 210232GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH VITHACOM VIỆT NAM Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

51924 000.00.16.H02-211103-0001 210000010/PCBMB-BG

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV DƯỢC PHẨM TTBDCYT HOÀN PHÁT

Còn hiệu lực

51925 000.00.16.H02-211022-0001 210000009/PCBMB-BG

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT HƯNG

Còn hiệu lực

51926 000.00.19.H29-211027-0005 210000273/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP HTD

Còn hiệu lực

51927 000.00.19.H29-211028-0014 210000843/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Kềm cắt chỉ thép, ngàm gập góc, dài 23cm/ TC-SIDE NIPPER, W. TRANSM., 23 cm

Còn hiệu lực

51928 000.00.19.H29-211028-0016 210000844/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Kẹp tháo lắp clip mạch máu vi phẫu / Applying and removing forceps f. titan. micro Bulldog clamps

Còn hiệu lực

51929 000.00.19.H29-211028-0017 210000845/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Họ banh các tổ chức, mô, cơ quan các loại các cỡ

Còn hiệu lực

51930 000.00.19.H29-211019-0007 210000846/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Tấm chắn giọt bắn dành cho trẻ em

Còn hiệu lực