STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
51921 000.00.19.H29-200922-0015 200001770/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ PHÁP VIỆT Vớ điều trị, suy giãn tĩnh mạch

Còn hiệu lực

51922 000.00.19.H29-200922-0017 200001771/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ PHÁP VIỆT Vớ dự phòng huyết khối

Còn hiệu lực

51923 000.00.19.H29-200928-0005 200001772/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH PHÚ Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

51924 000.00.19.H29-200928-0003 200001773/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH PHÚ Bao giầy phẫu thuật

Còn hiệu lực

51925 000.00.19.H29-200925-0011 200001774/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH PHÚ Nón phẫu thuật

Còn hiệu lực

51926 000.00.19.H29-200925-0008 200000269/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PT

Còn hiệu lực

51927 000.00.19.H29-200929-0001 200001775/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MÁY LÀM MẮT KÍNH Hộp kính điều khiển từ xa

Còn hiệu lực

51928 000.00.19.H29-200929-0004 200001776/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KINH GEL BÔI GIẢM ĐAU CƠ XƯƠNG KHỚP

Còn hiệu lực

51929 000.00.19.H29-200929-0005 200001777/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KINH GEL BÔI GIẢM ĐAU CƠ XƯƠNG KHỚP

Còn hiệu lực

51930 000.00.19.H29-200929-0013 200001778/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT MINH MINH Găng tay y tế

Còn hiệu lực